Disclaimer

Coolliving besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Coolliving geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Coolliving garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Ook kan Coolliving geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Coolliving garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken ervan.

Cooliving kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.

Coolliving aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins naar wordt verwezen.

Aanbiedingen aangegeven op deze site zijn geldig gedurende de aangegeven actie-periode.
Telefonische verkoop of reservering is tijdens een actieperiode niet mogelijk.