Disclaimer

COOL-living besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt COOL-living geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

COOL-living garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Ook kan COOL-living geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

COOL-living garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken ervan.

COOL-living kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.

COOL-living aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins naar wordt verwezen.

Aanbiedingen aangegeven op deze site zijn geldig gedurende de aangegeven actie-periode.
Telefonische verkoop of reservering is tijdens een actieperiode niet mogelijk.